Toekomst van het winkellandschap

Op 24 januari hield Locatus een congres over de toekomst van het winkellandschap. Drie vakinhoudelijke sprekers waren het over het algemeen wel met elkaar eens dat het overschot aan winkelmeters verder zal oplopen, maar dat het met name op de A1-locaties…

Lees meer