...

12 maart 2019


Groter, mooier, beter


De twee supermarkten in Scherpenzeel zijn van essentieel belang voor het centrumgebied van het dorp. In haar Centrumvisie schreef de gemeente dat voldoende winkelvloeroppervlakte één van de belangrijkste factoren is om de kwaliteit van het centrumgebied te behouden. Onder de supermarkt- en vastgoedeigenaren bestaat de wens tot verplaatsing en schaalvergroting. Bij het plan voor deze verplaatsing zijn drie locaties betrokken, waaronder een locatie buiten het centrumgebied van Scherpenzeel. De gemeente Scherpenzeel wil deze locaties en mogelijke alternatieven onderzoeken op haalbaarheid, wenselijkheid en ruimtelijk-economische effecten voor het centrum.

 

Is er ruimte om te ondernemen?

 

Op basis van een distributieplanologisch onderzoek (DPO) is bekeken hoe groot de (theoretische) vraag naar marktruimte is. Daarnaast zijn de kwalitatieve aspecten misschien nog wel belangrijker om mee te nemen in de afweging voor de gemeente. De voorkeuren van de consument en ondernemers in het winkelgebied zijn gepeild door enquêtes en gesprekken. Hieruit werd nogmaals bevestigd dat de twee supermarkten de dragers zijn voor het functioneren van het winkelgebied van Scherpenzeel. Ook werd duidelijk dat de overige winkels profiteren van de nabijheid van beide supermarkten. De trouwe Scherpenzeelse consument wil ook graag goede winkels met een ruime keuze. De oudere Scherpenzeler hecht daar overigens minder waarde aan, die vindt nabijheid belangrijker.

 

Scenariodenken

 

In samenwerking met de stedenbouwkundigen van Buro SRO en de verkeerskundigen van Megaborn is een shortlist van drie mogelijke locaties opgesteld. Samen met de huidige situatie ontstaan vier scenario’s die door Areaal Advies nader zijn beschouwd.

Kaarten Scherpenzeel.png

De consument moet optimaal bediend kunnen worden. Dat betekent dat er meer ruimte nodig is, zowel in het belang van de supermarkteigenaar als van de consument. Krijgen ze de ruimte niet, dan kan dit uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van supermarkten uit het dorp. De verschillende onderzochte scenario’s laten zien dat er een groot verschil is in de manieren waarop schaalvergroting kan plaatsvinden. Zo bestaat de kans dat het zwaartepunt van het winkelgebied verschuift, wat gevolgen kan hebben voor ondernemers in het winkelgebied en mogelijke leegstand van achtergelaten panden. Daartegenover staan mogelijkheden om van de twee huidige supermarkten moderne en aantrekkelijke winkels te kunnen maken. In de komende maanden staat het college B&W voor de keuze om al dan niet mee te werken aan het door de supermarkt- en vastgoedeigenaren voorgestelde scenario of te werken aan het realiseren van een van de alternatieve scenario’s.

 

Meer weten over dit effectonderzoek of de mogelijkheden voor een soortgelijk onderzoek in uw gemeente? Neem contact op met onze collega Joost Nicasie (j.nicasie(at)areaaladvies.nl)

 


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >