...

25 januari 2019


Column Joris Dahmen: Koester de scheefschaatsers binnen corporatieland


In deze tijd van kou en beginnende Elfstedenkoorts zien we de eerste kolonnes schaatsers alweer over het ijs scheren. Is het u weleens opgevallen dat er vaak eentje, of soms een paar, net een ander bewegingsritme hebben dan de rest en daarmee net uit de pas lopen? Een lullig groepje dat net naar links gaat als de rest naar rechts gaat en andersom… Ze krijgen het ook niet voor elkaar om het rijtje te stroomlijnen. Ik noem ze graag de scheefschaatsers. Dat zijn degenen die extra moeite moeten doen om bij te blijven omdat ze niet in de luwte van de rest opereren, slechts af en toe kunnen profiteren van de grote groep en vaak wind van buitenaf vangen. Omdat ze het anders doen.

 

Al jaren werk ik met bedrijfsonroerendgoed (BOG) binnen corporatieland. Die afdelingen BOG (of Verkoop of Vrije Sector of VvE) kunnen vaak worden aangeduid als de afdeling: ‘O ja…’ (die hebben we ook nog). Vergeten mee te nemen in waarderingen, investeringsbeslissingen, planmatig onderhoud, verhuur- en onderhoudsprocessen en automatisering. Waarom? Omdat ze het anders doen. Zij zijn de scheefschaatsers binnen de corporatiewereld.

 

Aan de ene kant logisch, aangezien BOG niet de core business is van een corporatie en zelfs bij de grote corporaties het aantal eenheden vaak niet boven de 1000 uit komt. Ook de herziene Woningwet legt deze activiteiten onder een vergrootglas en zorgt voor de nodige terughoudendheid. De corporatie is volledig ingericht om aan de lopende band sociale huurwoningen te verhuren.

 

Aan de andere kant onbegrijpelijk. Wil niet iedereen in een diverse wijk wonen met goede voorzieningen? Is een florerende wijkeconomie niet de sleutel tot hogere huurderstevredenheid?

 

De medewerkers van de afdeling BOG van een corporatie hebben de meest veelzijdige en moeilijkste baan binnen de corporatiewereld. Ze werken met commerciële doelstellingen binnen een niet-commerciële organisatie waarbij imagoschade op de loer ligt. Ze dienen vaak het verhuur én beheer te doen. Ze zitten aan tafel met bestuurders van zorginstellingen of grote concerns om over contracten van miljoenen te praten, moeten ook de onderhandelingen doen over ondermijning in het duistere café op de hoek of doen de verhuur van een kelderbox onder een appartementencomplex. Daaromheen coördineren ze de niet-alledaagse beheervragen. Vaak vragen die het eigen onderhoudsbedrijf niet op kan lossen of zelfs kan coördineren, omdat dat er niet op is ingericht. Om het vervolgens allemaal via een systeem vast te leggen dat er niet op ingericht is om hun werkzaamheden en afspraken vast te leggen.

 

Ik wil dan ook een lans breken voor de hardwerkende, bevlogen medewerkers van deze afdelingen. Kundige mensen die hard werken aan een betere woonomgeving voor de huurders van de sociale huurwoningen van de corporatie. Laten we ernaar streven om de scheefschaatsers bij de hand te nemen en te beseffen dat deze mensen juist een essentieel onderdeel uitmaken van het treintje dat als einddoel heeft om een aangenamer en gevarieerder leefklimaat in dorpen en steden te realiseren. Alleen nét op een andere manier dan de rest.

 

Joris Dahmen is adviseur bij Areaal Advies. Wilt u eens doorpraten over wat wij kunnen betekenen voor uw vastgoedportefeuille? Bel dan met Joris Dahmen, 06-43 07 88 69 of j.dahmen(at)areaaladvies.nl.

 

Bron foto: Elfstedentocht, Hindeloopen (1956), fotograaf Joop van Bilsen (Anefo). Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief, 2.24.01.09, 907-5934, licentie CC-BY-SA


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >