...

2 oktober 2019


Column Joris Dahmen: Het einde van kritiekloze, visieloze generaties in zicht


De Nederlandse socioloog Henk Becker introduceerde begin jaren ’90 het generatiedenken. Hij liet zien dat mensen ervaringen die ze tussen hun 10e en 25e levensjaar opdoen, meestal de rest van hun leven met zich meedragen. Zo ontstaat er pakweg elke 15 jaar een nieuwe generatie van mensen die dezelfde maatschappelijke ervaringen opdoen en zo overeenkomsten tonen in houding en gedrag.

 

In mijn ogen is mijn generatie, de patatgeneratie, een kritiekloze generatie. En wat hadden wij ook om kritisch op te zijn? Alles ging goed, zat mee en zonder veel moeite kon worden verkregen wat gewenst was. Discussies voeren hebben we nooit geleerd, want een grootse maatschappelijke discussie was niet nodig.

Kritiek hebben we niet geuit maar is er ook nooit op ons geweest. We zijn gepamperd door de babyboomers. Kritiek op elkaar of de maatschappij hebben we nooit gehad. We konden lekker met onszelf en onze eigen welvaart bezig zijn. Een inhoudelijke discussie hebben we nooit goed leren voeren als generatie en daardoor dus ook niet het respecteren van elkaars verschillen en meningen. Misschien komt daar de verharding en verontwaardiging van de maatschappij deels vandaan. Algemene dingen worden persoonlijk aangetrokken en daarom heeft versplintering en populisme binnen de politieke arena een enorme vlucht genomen.              

Generaties.png

Waarom nu deze maatschappelijk, politieke analyse van iemand die ruimtelijke economie als vakgebied heeft? De politiek bepaalt de kaders van de toekomst van ons land en de steden en dorpen daarbinnen. Verharding en versplintering van de politiek betekent minder consensus en langdurig gedragen visies en beleid. Onze generatie en het huidige politieke apparaat blinkt dus uit van kortzichtige ingrepen die na een jaar of vier weer worden aangepast door de dan heersende politieke tendens. Dit is een drama voor de binnensteden en vooral voor de locaties daarbuiten.

 

Op dit moment staan de millennials en zelfs al de generatie Z op. Jongeren protesteren tegen de klimaatontwikkelingen en spreken beleidsbepalers aan op het gebrek aan visie en keuzes. Geweldig! Ook de discussies over zorg en pensioenen zijn meer dan welkom. Er wordt weer discussie gevoerd en gekeken naar de toekomst!

 

Duurzaamheidsingrepen worden noodzaak, ook in het vastgoed. Hoe maken we de stad toekomstbestendig? Verandering van behoeften en demografische veranderingen worden in kaart gebracht en vertaald naar huisvestingsbehoeften in de toekomst. Dit zijn vragen waar we als Areaal Advies graag mee bezig zijn en waar we antwoorden op formuleren.

 

Gelukkig hebben we een jong team waarin de nieuwe generatie ruim baan krijgt om de toekomst vorm te geven. Nu bekruipt mij zelf toch wel een beetje het Prins Charles gevoel. Mijn generatie is in de positie om de macht te grijpen, visies te ontwikkelen en deze in praktijk te brengen, maar de maatschappij zit eigenlijk meer te wachten op de volgende generatie….

 

Wilt u eens doorpraten over wat Areaal Advies voor u kan betekenen? Bel dan met Joris Dahmen, 06-43 07 88 69 of j.dahmen(at)areaaladvies.nl.

 

Bron afbeelding: Unsplash


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >