...

14 oktober 2019


Column Eva Niens: Leisure? Graag! Maar wel bij de buurman


Op een druilerige dag in september vindt het - misschien wel eerste - congres plaats dat gaat over leisure én vastgoed. Locatie is het Circuit Park Zandvoort. Op 3 mei 2020 zullen de Formule 1-auto’s hier hun rondjes rijden, maar nu straalt het circuit nog enigszins vergane glorie uit. De grijze lucht en de regen dragen bij aan dit beeld. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan het moderniseren van het circuit met nieuwe tribunes, tunnels, wegen en gebouwen. Ook de stations Zandvoort en Haarlem en de tussenliggende treinverbinding worden aangepast om alle bezoekers naar het circuit te kunnen vervoeren. Deze wens ligt er al langer en zal niet alleen dienen tijdens het weekend van de Formule 1, maar zal meer en sneller bezoekers op zomerse dagen naar Zandvoort kunnen brengen. Op deze manier kan Zandvoort bovendien uitgroeien tot een forensenplaats. Als er meerdere treinen tussen Zandvoort en Amsterdam gaan rijden, zal het interessanter worden om in Zandvoort te gaan wonen.

 

Dit voorbeeld laat zien dat leisure veel verder gaat dan het aanbieden of organiseren van activiteiten of evenementen. De overkoepelende vraag van het congres was: Waarom zou vastgoed moeten investeren in leisure?

 

leisure vastgoed 1(1).jpg

Het Leisure & Vastgoed congres werd georganiseerd door het Vastgoedjournaal op 26 september 2019

 

Leisure

Wat is leisure precies? Leisure is de vrije tijd die niet wordt besteed aan verplichte activiteiten zoals werk, onderwijs, bedrijfsvoering en huishoudelijke taken. Het verschil tussen het begrip leisure en recreatie is dat leisure meer gericht is op de tijd die besteed kan worden aan activiteiten, en recreatie de activiteiten omvat die uitgevoerd worden in de vrije tijd die mensen hebben. Recreatie omvat thuisactiviteiten, zoals lezen en televisiekijken, maar ook buitenhuisactiviteiten, zoals sport, theater, bioscoop en toerisme. Bij deze buitenhuisactiviteiten komt de combinatie van leisure en vastgoed kijken.

 

Er is een aantal ontwikkelingen gaande op het gebied van leisure. Er is enorm veel aanbod. Er is behoefte aan afwisseling, waardoor meer keuzemogelijkheden ontstaan en grenzen tussen traditionele sectoren vervagen. Ook is er sprake van een toenemend belang van de samenhang tussen bedrijven, bestemming en de omgeving. Dit alles betekent dat het noodzakelijk is te beschikken over onderscheidend vermogen. Want waarom zou de klant voor jou kiezen, wanneer het aanbod eindeloos is?

 

Kansen voor leisure en vastgoed

Leisurevastgoed is nog geen bekend begrip. In grote lijnen kun je leisurevastgoed opdelen in twee soorten. Er is vastgoedgerelateerde leisure (zoals de bioscoop, bowling en hotels) en exploitatiegerelateerde leisure (zoals congrescentra, een racecircuit en dierentuinen). Bij vastgoedgerelateerde leisure zou er binnen een gebouw van exploitatie gewisseld kunnen worden. Bij exploitatiegerelateerde leisure is het vastgoed gebouwd voor een specifiek gebruik.

De diversiteit in leisurevoorzieningen is groot en de risicoprofielen en exploitatiemogelijkheden verschillen onderling sterk. Dat leidt voor ontwikkelaars en anderen tot een gevoel van ongrijpbaarheid en onzekerheid.

 

Er valt uit leisure meer te halen dan alleen directe opbrengsten, zoals entree en uit de horeca. Leisure kan ook zorgen voor indirecte opbrengsten. Hierbij kan gedacht worden aan het spreiden van bezoekers, het genereren van meer traffic naar een bepaald gebied en het versterken van het imago. Is leisure dan de redding voor de leeglopende winkelstraten?

Het antwoord hierop is lastig. Leisure kan een mooie toevoeging zijn voor winkelstraten. Leisure bepaalt steeds meer het succes van een locatie. En hoe succesvoller de locatie, hoe beter dat is voor de huurder en/of de vastgoedeigenaar. Het grootste probleem is echter dat leisurepartijen de hoge huren van de binnenstadlocaties vaak niet kunnen betalen. Bij grote winkelcentra is het bezit in handen van een of enkele partijen. Deze kunnen afspraken maken over huurprijzen en andere voorwaarden. Maar wie gaat de compensatie van de huurprijs betalen in een binnenstad waar het eigendom versnipperd is? De ondernemers? De vastgoedeigenaar? De gemeente? Genoeg om over na te denken en verder te onderzoeken.

 

Eva Niens is adviseur bij Areaal Advies. Op zoek naar antwoorden? Areaal Advies onderzoekt deze en andere vragen en helpt u graag.


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >