Ruimtelijk-economisch advies

Op ruimtelijk-economisch gebied kunnen wij ondersteuning bieden bij beleid- en visievorming. Vaak gaat het om een uitgebreide detailhandelsvisie of een horecanota met bijbehorende uitvoeringsagenda. In alle gevallen streven wij naar breed gedragen beleidsstukken.

 

Winkelstraatmanagement en gebiedsmanagement

Voor het duurzaam verbeteren van het economisch functioneren van winkelgebieden werken we in deze rollen, vergelijkbare functies zijn vastgoedcoördinator of coördinator wijkeconomie.

 

Vastgoedbeheer

Voor woningcorporaties en gemeentelijke overheden werken we aan de beleving en kwaliteit van het commercieel vastgoed om zo een positieve bijdrage te leveren aan het woonklimaat. 

 

Overheden en woningcorporaties schakelen Areaal Advies in om de interne bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Wij geven organisatieadvies, voeren reorganisaties door en geven tijdelijk leiding aan afdelingen, sectoren of teams. Ook treden wij op als coach van medewerkers en leidinggevenden.

 

Projectmanagement

Wij werken mee binnen het project- of programmamanagement. Wij realiseren projecten binnen vooraf gestelde randvoorwaarden en hechten veel belang aan communicatie met alle belanghebbenden.

 

Interimwerkzaamheden

Wij bieden een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. We vinden snel onze weg in een organisatie en we kunnen worden ingezet op projectbasis of als tijdelijke vervanging.

 

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling bieden wij ondersteuning, bijvoorbeeld als er expertise nodig is op het gebied van commercieel vastgoed, zelfontwikkeling, organische gebiedsontwikkeling of co-creatie.