...

9 juli 2015


Column: Schaken met centrumfuncties


De stads- en dorpscentra zijn schaakmat gezet. Door diverse ontwikkelingen moeten we het doen met minder functies en investeringen. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken: we beginnen aan een nieuw en strategisch (schaak)spel om de juiste functie op de juiste plaats te krijgen. Het gaat om inbreiden en reorganiseren van centrumfuncties, maar hoe doe je dat?

Allereerst moet je keuzes maken. In de ideale situatie benoem je een compacte kern en concentreer je hier alle functies die bijdragen aan een gezond centrum. Dat komt neer op het verplaatsen van de juiste centrumstukken: een bijzondere winkel, een horecaconcept, het theater, de bibliotheek, het dorpshuis of het stadskantoor. Maar het principe klinkt eenvoudiger dan het is en wordt in de praktijk nog beperkt toegepast. Gemeenten zijn terughoudend met het aanwijzen van ’kansrijke’ en ‘kansarme’ gebieden. Het ontbreekt zo aan duidelijkheid bij ondernemers, vastgoedeigenaren en beleggers, en daardoor aan investeringszin.

Om de juiste keuzes te maken is onderzoek nodig. Het is belangrijk dat men het centrum begrijpt. Inzicht in het ruimtelijk en economisch functioneren is daarbij onmisbaar. Bij Areaal Advies maak ik bijvoorbeeld krachtenveldanalyses, waarbij we alle stakeholders interviewen. Hiermee ontstaat een genuanceerd beeld van zowel het gehele centrum als van individuele ondernemers. Tegelijkertijd verzamel ik toekomstplannen van stakeholders . Zo krijg ik antwoord op vragen als: Is een zittende winkelier tevreden? Wil hij uitbreiden, verhuizen of stoppen? Welke intenties hebben de vastgoedeigenaren? Willen zij investeren in hun vastgoedbezit, denken ze na over een andere bestemming?

Vervolgens kun je een compacte centrumkern aanwijzen. Het is slim om dit direct te koppelen aan een uitvoeringsprogramma, waarin de toekomstplannen van ondernemers zoveel mogelijk zijn opgenomen. Om ondernemers te stimuleren en verhuizingen op gang te brengen doe je er goed aan om een vastgoedcoördinator in te schakelen. Als bij elke zet goed wordt nagedacht, vormt zich een goede uitgangspositie.

Kortom, alle stakeholders zijn nu aan zet: het spel is al lang begonnen. Het moet geen potje snelschaak worden, maar tempo is geboden. Immers, niets is zo frustrerend als een schaakspel verliezen wegens tijdnood.

Pimm Terhorst is adviseur bij Areaal Advies


STUUR DOOR | DELEN >
STEL EEN VRAAG N.A.V. DIT BERICHT >
NIEUWS OVERZICHT >